معرفی و تبلیغ شما در رونق.کام

رونق.کام آمادگی دارد تا شما و کسب و کارتان را معرفی نماید.برای این منظور می توانید از یک یا چند روش تبلیغاتی زیر استفاده کنید.

ثبت سفارش تبلیغ
معرفی عادی
۱۸۰ هزارتومان
در این روش، کسب و کار شما و خدماتش در یک مطلب جداگانه و به قلم رونق.کام معرفی می شود و یک لینک فالو به صفحه اصلی وب سایت مورد نظر داده می شود.
در این روش کسب و کار شما به صورت واقع بینانه به همراه نقاط قوت و ضعفش معرفی می شود.
تحریر توسط: رونق.کام
تعداد لینک فالو: ۱
تعداد عکس: ۱
طول مطلب: حداکثر ۶۵۰ کلمه
ثبت سفارش تبلیغ
معرفی ویژه
۲۵۰ هزارتومان
در این روش، کسب و کار شما و خدماتش در یک مطلب جداگانه و به قلم رونق.کام معرفی می شود و یک لینک فالو به صفحه اصلی وب سایت مورد نظر داده می شود.
در این روش کسب و کار شما به صورت واقع بینانه به همراه نقاط قوت و ضعفش معرفی می شود.
تحریر توسط: رونق.کام
تعداد لینک فالو: ۲
تعداد عکس: ۲
طول مطلب: حداکثر ۹۰۰ کلمه
ثبت سفارش تبلیغ
ریپورتاژ آگهی
۳۵۰ هزارتومان
رپورتاژ یک مقاله از طرف شماست که در وب‌سایت‌‌های دیگر منتشر می‌شود. در این مقاله شما می توانید به معرفی خدمات و محصولات خود بپردازید و البته بهتر است که در زمینه خود به کاربران هم آموزش دهید.
برای ریپورتاژ لازم که کسب و کار شما متناسب با رونق و مخاطبانش باشد.
تحریر توسط: متقاضی یا رونق.کام
تعداد لینک فالو: ۳
تعداد عکس: ۳
طول مطلب: حداکثر ۱۲۰۰ کلمه
ثبت سفارش تبلیغ
تبلیغات بنری
سایدبار تمامی صفحات: ۲۸۰
انتهای تمامی مقالات: ۳۸۰
انتهای یک یا دو مقاله مشخص : ۱۹۰
قیمت ها برای مدت یک ماه و بر حسب هزارتومان می باشند
کیفیت طراحی بنرها باید مورد تایید باشند.
تبلیغات شما باید مرتبط با سایت رونق بوده و متناسب با نیاز کاربران باشند.
هر زمان برای رونق محرز شود که تبلیغات شما گمراه‌کننده و همراه با ادعای نادرست برای کاربران است، تبلیغ شما فورا از وب‌سایت حذف خواهد شد.
ثبت سفارش تبلیغ

محتوای حمایت شده

محتوای حمایت شده یک پارگراف در مورد سایت یا کسب و کار شماست که در پایان یک مقاله مرتبط درج می‌شود. در این پاراگراف شرح کوتاهی از سایت و کسب و کارشما ارائه و مستقیما به صفحه دلخواه شما لینک داده می‌شود. این پاراگراف و لینک درون آن به صورت دائمی هستند.

هزینه این روش: ۱۵۰ هزارتومان

ثبت سفارش تبلیغ